Vyšetrenie

Úvodné vyšetrenie presne pomenuje problémy, slabé a silné stránky a odhalí aj doteraz nepoznané detaily Vášho zdravotného stavu.

Vyšetrenie

Aby bolo možné presne nastaviť priebeh Vašej diéty, zloženie jedálnička a navrhnúť doplnkové aktivity, je nutné vykonať vstupné vyšetrenie. To sa vykonáva pomocou prístojov In Body a Max Pulse.

In Body

Vďaka revolučnej technológii je to jeden z najpresnejších analyzátorov ľudského tela.

in body

Je to prvý prístroj na svete určený pre analýzu zloženia tela, ktorý používa metódu osembodových dotykových elektród. Potom, čo tento výrobok, ktorý sa vyznačuje vysokou kvalitou a presnosťou dostal v Spojených štátoch oficiálne schválenie Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) a schválenie úradov v ďalších krajinách, ako je Japonsko, bol legalizovaný.

Tento prístroj sa od ostatných prístrojov rovnakého zamerania odlišuje hneď niekoľkými zásadnými aspektmi. Výsledky analýzy pomocou technológie DSM-BIA sú oveľa presnejšie, lebo nemerajú telo ako celok, ale rozdeľujú si ho na jednotlivé časti. Rozbor je robený vo viacerých frekvenciách zaručujúcich maximálnu presnosť. Vďaka originálne pojatému systému je naviac dosiahnutý faktor, ktorý je najviac problematický − opakovateľnosť merania.

In Body poskytuje vysoko presné údaje, ktorá sú nevyhnutné pre liečbu pacientov s obezitou. In Body má predovšetkým vysokú úroveň presnosti pre pacientov s rozdielnou telesnou stavbou, pomáha odborným lekárom stanovovať presnú diagnózu.

Prístroj In Body používa skutočné merania a dosahuje presné výsledky bez ohľadu na empirické odhady.

Vyšetrenie pomocou priamej segmentovej viac - frekvenčnej bioelektrickej impedančnej analýzy (DSMF-BIA, prístroj In Body) umožňuje určiť nasledujúce parametre:

  • diagnóza obezity − BMI
  • percento telesného tuku
  • objem vnútrobunečnej a mimobunečnej tekutiny
  • WHR
  • bazálny metabolizmus
  • stupeň vývoja svalov v každom segmente
  • distribúciu tukov v každom segmente
  • potrebné úpravy k dosiahnutiu optimálnej svalovej a tukovej rovnováhy založenej na aktuálnom zložení tela
  • telesný typ a priebeh chudnutia

 

Max Pulse

Vyšetrenie pomocou akcelerovanej fotopletysmografie (APG) prístrojom Max Pulse umožňuje určiť vyváženosť autonómneho nervového systému, úroveň stresového zaťaženia, celkový stav ciev.

Max Pulse

Merania prístrojmi In Body a Max Pulse je vhodné opakovať v pravidelných intervaloch počas celej doby diéty a tiež po jej skončení.

Metódou akcelerovanej fotopletysmografie sú zaznamenané informácie, následne prístrojom spracované a zviditeľnené v podobe pulzových vĺn. Ich analýza je využívaná na hodnotenie autonómneho nervového systému a úrovne stresového zaťaženia. Ďalej dokáže zhodnotiť už aj začiatok degeneratívnych procesov ako aj postup týchto zmien v cievnej stene, ako aj zhodnotiť priechodnosť ciev. Vďaka tomu je možné sledovať aj pozitívne zmeny v tejto oblasti počas chudnutia s VULM Diet.

Používaním stránok prevádzkovateľa SLIM 4U, s.r.o. dietologické centrum
súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Viac informácií.