Vulmdiet

Tekutý dezinfekčný gél na ruky 250 ml

top kvalita so zdravotníckym certifikátom

Objednajte si potrebné množstvo


Tekutý dezinfekčný gél na ruky 250 ml
9,60 € 4,50 €

Dezinfekčný medicínsky tekutý gél pre hygienickú dezinfekciu rúk a povrchu. Pokožka rúk zostáva jemná a hebká. Bez parfumov a vonných látok.
Zloženie: etanol 80%, peroxid vodíka, glycerín

Návod na použitie: Naneste si malé množstvo produktu na ruky, dôkladne ho rozotrite a nechajte pôsobiť bez zmývania.

Nebezpečenstvá - bezpečnostné pokyny: Pozor:
H225 Ľahko zápalná kvapalina a pary. H319 spôsobuje vážne podráždenie očí, je potrebná lekárska pomoc , P101 vyžaduje sa lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu, P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 Uchovávajte P210 mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Zákaz fajčenia!  P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte všetky existujúce kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní. P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí, vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť, P501 Obsah / nádobu zlikvidujte v súlade s miestnymi / regionálnymi / národnými / medzinárodnými predpismi.
Len pre vonkajšie použitie!


Objem: 250 ml
Číslo šarže, expirácie uvedené na produkte.
Vyrobené: v Rakúsku
Distribúcia: SLIM 4U s.r.o., Pri mlyne 5, 080 01 Prešov,
Spoločnosť zapísaná na Obchodnom registri Okresného  súdu v Prešove, v oddieli Sro, vložka číslo 26342/P
www.slim4u.sk
 

Napíšte nám svoje postrehy a dojmy
Používaním stránok prevádzkovateľa SLIM 4U, s.r.o. dietologické centrum
súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Viac informácií.