Obezita

Obezita nie je estetický problém. Ide o ochorenie spojené s mnohými zdravotnými poruchami a komplikáciami.

Obezita

Obezita je ochorenie, ktoré možno definovať aj ako poruchu rovnováhy vnútorného energetického mechanizmu alebo konflikt génov úspornosti s podmienkami dostatku potravy. Na jej vzniku sa spolupodieľajú faktory genetické, familiárne, a v neposlednom rade psychické.

Zdravotné dôsledky obezity sú závažné. Zvyšuje kardiovaskulárnu chorobnosť a úmrtnosť, výskyt degeneratívnych ochorení pohybového systému, výskyt rakoviny rôznych orgánov, najmä prsníka u žien, prostaty u mužov a hrubého čreva u oboch pohlaví. Zvyšuje výskyt žlčníkových kameňov. Riziko výskytu cukrovky stúpa priamo úmerne so zvyšujúcou sa telesnou hmotnosťou. U mužov sa pri obezite znižujú hladiny testosterónu. U žien sú časté poruchy menštruačného cyklu, ako aj plodnosti.

Príčiny vzniku obezity:

  • pozitívna energetická bilancia (príjem energie prevyšuje jej výdaj)
  • zvýšený príjem tukov. Obézny človek má zníženú toleranciu tuku. (Po tučnom jedle je vyššia hladina tukov v krvi, predovšetkým triglyceridov, a tiež táto dlhšie pretrváva)
  • nedostatočný príjem vlákniny
  • nepravidelnosť v príjme potravy
  • dedičnosť. Podľa profesora Boucharda podiel dedičného faktora kolíše podľa pohlavia od 35 − 57 %. Skôr než podiel tuku v tele ovplyvňuje rozloženie telesného tuku (typ androidný, gynoidný)

Body mass index (BMI)

Body mass index (BMI) vypracovaný Quteletom v roku 1836 − BMI = telesná hmotnosť v kilogramoch delená druhou mocninou výšky v metroch.

Tento index sa do dnešnej doby požíva ako ukazovateľ stupňa obezity.

Dolná hranica optimálneho BMI je 19,8 – 22 u mužov a 18,8 – 21,5 u žien.

Horná hranica optimálneho BMI je 20,9 – 24,0 u mužov a 20,9 – 23,4 u žien.

Vzorec na výpočet BMI

BMI = hmotnosť v kg : (telesná výška v m)²

Narastanie zdravotných rizík so stúpajúcim BMI

výška
cm
 
 
hmotnosť
kg
BMI: 
21.6
 
 
BMI Zdravotné riziká
pod 18,5 podvýživa
18.5 – 22 ideálna telesná hmotnosť
22 – 23 riziko DM typ 2 stúpa 3x (DM − diabetes mellitus − cukrovka)
23 – 25 začína stúpať kardiovaskulárne riziko
25 – 28 riziko DM typ 2 stúpa 8x, riziko ischemickej choroby srdca stúpa 2x
28 – 30 obvyklý BMI pri vzniku DM typ 2
30 – 32 riziko DM typ 2 stúpa 4Ox
32 – 40 riziko úmrtnosti 2x zvýšené
nad 40 spoločenská neuplatniteľnosť
Používaním stránok prevádzkovateľa SLIM 4U, s.r.o. dietologické centrum
súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Viac informácií.